چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 09:03

داخل یخچال را با پارچه ای آغشته به سرکه ضدعفونی و بوگیری کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhog doIhg vh fh PhvIi hd Hyaji fi sv;i qnutUkd U fU'dvd ;kdn. doIhg U tvdcvd jldc U oUafU nhog doIhg vh fh PhvIi hd Hyaji fi sv;i qnutUkd U fU'dvd ;kdn.

تصویر خبر
یخچال-و-فریزری-تمیز-و-خوشبو