چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 10:03

افکار منفی خود را درباره افراد برای خود نگه دارید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ht;hv lktd oUn vh nvfhvi htvhn fvhd oUn k'i nhvdn. hdk 4 pvt vhsj vh fi aUivjhk k'Uddn! ht;hv lktd oUn vh nvfhvi htvhn fvhd oUn k'i nhvdn.

تصویر خبر
این-4-حرف-راست-را-به-شوهرتان-نگویید-