چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 17:03

روغن زیتون در یخچال تند می شود، و بهتر است آنرا در جای خنک و تاریک نگهداری کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUyk cdjUk nv doIhg jkn ld aUnT U fijv hsj Hkvh nv Ohd ok; U jhvd; k'inhvd ;kdn. 15 lhni ybhdd ;i hwgh kfhdn nv doIhg k'inhvd ;vn vUyk cdjUk nv doIhg jkn ld aUnT U fijv hsj Hkvh nv Ohd ok; U jhvd; k'inhvd ;kdn.

تصویر خبر
15-ماده-غذایی-که-اصلا-نباید-در-یخچال-نگهداری-کرد
برچسب های مرتبط: