چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 19:34

اگر کرم ضدآفتاب را به پوست تان بمالید و روانه کار روزانه شوید، باید هر 3 تا 4 ساعت یک بار آن را تجدید کنید.

h'v ;vl qnHtjhf vh fi PUsj jhk flhgdn U vUhki ;hv vUchki aUdnT fhdn iv 3 jh 4 shuj d; fhv Hk vh jOndn ;kdn. Ikn k;ji lil nv hsjthni hc ;vl qn Htjhf h'v ;vl qnHtjhf vh fi PUsj jhk flhgdn U vUhki ;hv vUchki aUdnT fhdn iv 3 jh 4 shuj d; fhv Hk vh jOndn ;kdn.

تصویر خبر
چند-نکته-مهم-در-استفاده-از-کرم-ضد-آفتاب