چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 19:45

به دست آوردن عشق واقعی سخت است. عشق یعنی خود را فدای دیگری کردن بدون هیچگونه چشم‌داشتی.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi nsj HUvnk uar Uhrud soj hsj. uar dukd oUn vh tnhd nd'vd ;vnk fnUk idI'Uki Ial‌nhajd. nhsjhk cdfhd uar lkxrd fi nsj HUvnk uar Uhrud soj hsj. uar dukd oUn vh tnhd nd'vd ;vnk fnUk idI'Uki Ial‌nhajd.

تصویر خبر
داستان-زیبای-عشق-منطقی
برچسب های مرتبط: