چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 20:04

گوشت، پیاز و لپه را بپزید تا آب آن تمام شود. سبزی را پاک کرده، شسته و ریز خرد کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'UajT Pdhc U gPi vh fPcdn jh Hf Hk jlhl aUn. sfcd vh Ph; ;vniT asji U vdc ovn ;kdn. ahld lowUw lhi vlqhk 'UajT Pdhc U gPi vh fPcdn jh Hf Hk jlhl aUn. sfcd vh Ph; ;vniT asji U vdc ovn ;kdn.

تصویر خبر
شامی-مخصوص-ماه-رمضان
برچسب های مرتبط: