چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 23:34

در صورتی که دوست دارید شیرین‌تر تهیه کنید، می‌توانید از شکر استفاده کنید تا نوشیدنی شیرین‌تر شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv wUvjd ;i nUsj nhvdn advdk‌jv jidi ;kdnT ld‌jUhkdn hc a;v hsjthni ;kdn jh kUadnkd advdk‌jv aUn. hslUjd lgUk jhfsjhki nv wUvjd ;i nUsj nhvdn advdk‌jv jidi ;kdnT ld‌jUhkdn hc a;v hsjthni ;kdn jh kUadnkd advdk‌jv aUn.

تصویر خبر
اسموتی-ملون-تابستانه