پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 10:04

می توانید از آب لیمو ترش نیز برای سفید کردن دست ها استفاده کنید.

ld jUhkdn hc Hf gdlU jva kdc fvhd stdn ;vnk nsj ih hsjthni ;kdn. Ph; ;vnk g;i 'vnU U fhnlOhk hc vUd nsj fh hdk vUa ih ld jUhkdn hc Hf gdlU jva kdc fvhd stdn ;vnk nsj ih hsjthni ;kdn.

تصویر خبر
پاک-کردن-لکه-گردو-و-بادمجان-از-روی-دست-با-این-روش-ها
برچسب های مرتبط: