پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 12:06

در کم کردن سایز و کاهش وزن، ترکیب ورزش هوازی یا ایروبیک با تمرینات قدرتی کمک می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv ;l ;vnk shdc U ;hia UckT jv;df Uvca iUhcd dh hdvUfd; fh jlvdkhj rnvjd ;l; ld ;kn. vhi;hvihdd fvhd ;hia shdc nv lnj nU itji nv ;l ;vnk shdc U ;hia UckT jv;df Uvca iUhcd dh hdvUfd; fh jlvdkhj rnvjd ;l; ld ;kn.

تصویر خبر
راهکارهایی-برای-کاهش-سایز-در-مدت-دو-هفته
برچسب های مرتبط: