پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 16:33

دوزخى آن است که یک گرده نان را در راه خدا نمى دهد.

nUcoى Hk hsj ;i d; 'vni khk vh nv vhi onh klى nin. Ii ;shkd fiajd kdsjkn nUcoى Hk hsj ;i d; 'vni khk vh nv vhi onh klى nin.

تصویر خبر
چه-کسانی-بهشتی-نیستند
برچسب های مرتبط: