پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 17:07

ریختن سیب زمینی در آب به افراد سالم توصیه نمی شود زیرا ارزش تغذیه ای این ماده غذایی را پایین می آورد.

vdojk sdf cldkd nv Hf fi htvhn shgl jUwdi kld aUn cdvh hvca jybdi hd hdk lhni ybhdd vh Phddk ld HUvn. sdf cldkd ovn ani vh nv nhog Hf rvhv knidn vdojk sdf cldkd nv Hf fi htvhn shgl jUwdi kld aUn cdvh hvca jybdi hd hdk lhni ybhdd vh Phddk ld HUvn.

تصویر خبر
سیب-زمینی-خرد-شده-را-در-داخل-آب-قرار-ندهید
برچسب های مرتبط: