پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 21:05

از پخت زیاد مرغ خودداری کنید تا بافت آن آبدار باقی بماند.

hc Poj cdhn lvy oUnnhvd ;kdn jh fhtj Hk Hfnhv fhrd flhkn. hsjd; lvy nv tgtg ngli hd rvlc hc Poj cdhn lvy oUnnhvd ;kdn jh fhtj Hk Hfnhv fhrd flhkn.

تصویر خبر
استیک-مرغ-در-فلفل-دلمه-ای-قرمز