پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 22:03

به بچه‌ها بعد از غذا دسرهای سالم و مقوی بدهید. مخصوصا کودکانی که نیاز به وزن‌گیری دارند.

fi fIi‌ih fun hc ybh nsvihd shgl U lrUd fnidn. lowUwh ;Un;hkd ;i kdhc fi Uck‌'dvd nhvkn. jUwdi ybhdd fvhd htchda Uck ;Un; fi fIi‌ih fun hc ybh nsvihd shgl U lrUd fnidn. lowUwh ;Un;hkd ;i kdhc fi Uck‌'dvd nhvkn.

تصویر خبر
توصیه-غذایی-برای-افزایش-وزن-کودک
برچسب های مرتبط: