پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 22:34

کلم ها را در آب جوشان می رزیم و کمی نمک اضافه می کنیم.

;gl ih vh nv Hf OUahk ld vcdl U ;ld kl; hqhti ld ;kdl. k;hjd fvhd xfo ;gl fvU;sg ;gl ih vh nv Hf OUahk ld vcdl U ;ld kl; hqhti ld ;kdl.

تصویر خبر
نکاتی-برای-طبخ-کلم-بروکسل
برچسب های مرتبط: