جمعه 14 خرداد 1395 ساعت 11:02

با چای ساخته شده از بابونه، زنجبیل یا گل رنگ به موهایتان هایلایت زرد رنگ بدهید.

fh Ihd shoji ani hc fhfUkiT ckOfdg dh 'g vk' fi lUihdjhk ihdghdj cvn vk' fnidn. vk' ;vnk lU fh Ihd U dh hnUdi Ohj fh Ihd shoji ani hc fhfUkiT ckOfdg dh 'g vk' fi lUihdjhk ihdghdj cvn vk' fnidn.

تصویر خبر
رنگ-کردن-مو-با-چای-و-یا-ادویه-جات