جمعه 14 خرداد 1395 ساعت 12:04

هنگامی که کودک خودش به توالت می‌رود،‌ او را تشویق کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ik'hld ;i ;Un; oUna fi jUhgj ld‌vUnT‌ hU vh jaUdr ;kdn. HlUca wpdp jUhgj vtjk fi ;Un;hk ik'hld ;i ;Un; oUna fi jUhgj ld‌vUnT‌ hU vh jaUdr ;kdn.

تصویر خبر
آموزش-صحیح-توالت-رفتن-به-کودکان
برچسب های مرتبط: