جمعه 14 خرداد 1395 ساعت 21:04

آلوئه ورا و وازلین پوست تان را تمیز می کند و چسبندگی مواد آرایشی را از سطح پوست پاک می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

HgUmi Uvh U Uhcgdk PUsj jhk vh jldc ld ;kn U Isfkn'd lUhn Hvhdad vh hc sxp PUsj Ph; ld ;kn. jldc;kkni Hvhda wUvj hc kUu ohk'd HgUmi Uvh U Uhcgdk PUsj jhk vh jldc ld ;kn U Isfkn'd lUhn Hvhdad vh hc sxp PUsj Ph; ld ;kn.

تصویر خبر
تمیزکننده-آرایش-صورت-از-نوع-خانگی