شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 09:05

مورد نوازش قرار گرفتن در کودکی یکی از عواملی است که موجب تحریک نورون های مغزی و رشد هوش کودک می شود.

lUvn kUhca rvhv 'vtjk nv ;Un;d d;d hc uUhlgd hsj ;i lUOf jpvd; kUvUk ihd lycd U van iUa ;Un; ld aUn. hvchk jvdk vUa fvhd jrUdj iUa ;Un; lUvn kUhca rvhv 'vtjk nv ;Un;d d;d hc uUhlgd hsj ;i lUOf jpvd; kUvUk ihd lycd U van iUa ;Un; ld aUn.

تصویر خبر
ارزان-ترین-روش-برای-تقویت-هوش-کودک
برچسب های مرتبط: