شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 12:03

پیامک برای بیان احساس عشق است که واقعا رابطه را تقویت و وابستگی شدیدتری بین همسران ایجاد می کند.

Pdhl; fvhd fdhk hpshs uar hsj ;i Uhruh vhfxi vh jrUdj U Uhfsj'd andnjvd fdk ilsvhk hdOhn ld ;kn. fh hdk Pdhl; ihT ilsvjhk vh uhar ;kdn!! Pdhl; fvhd fdhk hpshs uar hsj ;i Uhruh vhfxi vh jrUdj U Uhfsj'd andnjvd fdk ilsvhk hdOhn ld ;kn.

تصویر خبر
با-این-پیامک-ها--همسرتان-را-عاشق-کنید--