سه شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 12:51

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط استفاده از وام و پرداخت قسطی طرح جریمه مشمولان غایب را اعلام کرد.

Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf vh hughl ;vn. hughl kpUi hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf vh hughl ;vn.

تصویر خبر
اعلام-نحوه-استفاده-از-وام-و-پرداخت-قسطی-طرح-جریمه-مشمولان-غایب