سه شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 13:21

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط استفاده از وام و پرداخت قسطی طرح جریمه مشمولان غایب را اعلام کرد.

Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf vh hughl ;vn. Ocmdhj hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx hsjthni hc Uhl U Pvnhoj rsxd xvp Ovdli lalUghk yhdf vh hughl ;vn.

تصویر خبر
جزئیات-استفاده-از-وام-و-پرداخت-قسطی-طرح-جریمه-مشمولان-غایب