شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 12:26

تسنیم نوشت: برای نخستین بار ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه امکان‌پذیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jskdl kUaj: fvhd kosjdk fhv hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi hl;hk‌Pbdv an. hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk ll;k an jskdl kUaj: fvhd kosjdk fhv hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi hl;hk‌Pbdv an.

تصویر خبر
ارسال-مستقیم-مرسولات-پستی-به-ایران-ممکن-شد