شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 12:39

کرمانشاه- ایرنا- معاون وظیفه عمومی فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد که طرح پرداخت جریمه مشمولان غایب در استان کرمانشاه آغاز شده است.

;vlhkahi- hdvkh- luhUk Uzdti ulUld tvlhkni kdvUd hkjzhld hsjhk ;vlhkahi hughl ;vn ;i xvp Pvnhoj Ovdli lalUghk yhdf nv hsjhk ;vlhkahi Hyhc ani hsj. Hyhc xvp Pvnhoj Ovdli lalUghk yhdf nv ;vlhkahi ;vlhkahi- hdvkh- luhUk Uzdti ulUld tvlhkni kdvUd hkjzhld hsjhk ;vlhkahi hughl ;vn ;i xvp Pvnhoj Ovdli lalUghk yhdf nv hsjhk ;vlhkahi Hyhc ani hsj.

تصویر خبر
آغاز-طرح-پرداخت-جریمه-مشمولان-غایب-در-کرمانشاه