شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 13:30

برای نخستین بار ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه امکان‌پذیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhd kosjdk fhv hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi hl;hk‌Pbdv an. hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk ll;k an fvhd kosjdk fhv hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi hl;hk‌Pbdv an.

تصویر خبر
ارسال-مستقیم-مرسولات-پستی-به-ایران-ممکن-شد