یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 09:21

ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه، امکان پذیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv UhsxiT hl;hk Pbdv an. hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk ll;k an hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv UhsxiT hl;hk Pbdv an.

تصویر خبر
ارسال-مستقیم-مرسولات-پستی-به-ایران-ممکن-شد