یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 12:05

ارسال مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه و با قیمت پایین تر نسبت به گذشته، با استفاده از ناوگان هواپیمایی ایران طی توافق با یک شرکت پستی چین، امکان پذیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvshg lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi U fh rdlj Phddk jv ksfj fi 'bajiT fh hsjthni hc khU'hk iUhPdlhdd hdvhk xd jUhtr fh d; av;j Psjd IdkT hl;hk Pbdv an. hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk ll;k an hvshg lvsUghj Psjd fi hdvhk fnUk kdhc fi ;aUv Uhsxi U fh rdlj Phddk jv ksfj fi 'bajiT fh hsjthni hc khU'hk iUhPdlhdd hdvhk xd jUhtr fh d; av;j Psjd IdkT hl;hk Pbdv an.

تصویر خبر
ارسال-مستقیم-مرسولات-پستی-به-ایران-ممکن-شد
برچسب های مرتبط: