یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 13:26

به تعدادی کارگر خانم آشنا به کار بسته بندی موادغذایی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام کارگر آشنا به کار بسته بندی موادغذایی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v ohkl Hakh fi ;hv fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hv'v Hakh fi ;hv fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v Hakh fi ;hv fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO fi junhnd ;hv'v ohkl Hakh fi ;hv fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hv'v Hakh fi ;hv fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-آشنا-به-کار-بسته-بندی-موادغذایی-در-کرج
عبارات مرتبط با استخدام کارگر آشنا به کار بسته بندی موادغذایی در کرج