سه شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 14:33

به یک کارمند فروش جهت کار در شرکت بازرگانی عمرانی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی عمرانی در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ;hvlkn tvUa Oij ;hv nv av;j fhcv'hkd ulvhkd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j fhcv'hkd ulvhkd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j fhcv'hkd ulvhkd nv advhc fi d; ;hvlkn tvUa Oij ;hv nv av;j fhcv'hkd ulvhkd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j fhcv'hkd ulvhkd nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-فروش-در-شرکت-بازرگانی-عمرانی-در-شیراز
برچسب های مرتبط: