پنجشنبه 27 خرداد 1395 ساعت 08:02

دو نفری به دفترم آمدند و ادعا کردند مرده همراهشان است،نمی دانستم چگونه مرده را به طبقه بالا آورده بودند.

nU ktvd fi ntjvl Hlnkn U hnuh ;vnkn lvni ilvhiahk hsjTkld nhksjl I'Uki lvni vh fi xfri fhgh HUvni fUnkn. ohxvi hd uOdf hc lndv vUhfx ulUld fiaj civh(s) nU ktvd fi ntjvl Hlnkn U hnuh ;vnkn lvni ilvhiahk hsjTkld nhksjl I'Uki lvni vh fi xfri fhgh HUvni fUnkn.

تصویر خبر
خاطره-ای-عجیب-از-مدیر-روابط-عمومی-بهشت-زهرا-س-
برچسب های مرتبط: