سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 19:03

این بیماری بسیار شایع است. نیمی‌از مردانی که بالای 50 سال دارند علائمی‌از بزرگی پروستات را نشان می‌دهند اما 10 درصد آنان به مداخلات دارویی و جراحی نیاز پیدا می‌کنند. بزرگی پروستات با معایناتی که پزشک انجام می‌دهد تشخیص داده می‌شود.

hdk fdlhvd fsdhv ahdu hsj. kdld‌hc lvnhkd ;i fhghd 50 shg nhvkn ughmld‌hc fcv'd PvUsjhj vh kahk ld‌nikn hlh 10 nvwn Hkhk fi lnhoghj nhvUdd U Ovhpd kdhc Pdnh ld‌;kkn. fcv'd PvUsjhj fh luhdkhjd ;i Pca; hkOhl ld‌nin jaodw nhni ld‌aUn. PvUsjhj Idsj? hdk fdlhvd fsdhv ahdu hsj. kdld‌hc lvnhkd ;i fhghd 50 shg nhvkn ughmld‌hc fcv'd PvUsjhj vh kahk ld‌nikn hlh 10 nvwn Hkhk fi lnhoghj nhvUdd U Ovhpd kdhc Pdnh ld‌;kkn. fcv'd PvUsjhj fh luhdkhjd ;i Pca; hkOhl ld‌nin jaodw nhni ld‌aUn.

تصویر خبر
پروستات-چیست-
برچسب های مرتبط: