سه شنبه 8 تیر 1395 ساعت 12:21

تهران - ایرنا - مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، زمان ثبت درخواست نقل و انتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 95 را از 15 تیر ماه تا 15 مرداد ماه اعلام و تصریح کرد، این زمان قابل تمدید نخواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - lndv;g hlUv nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghldT clhk efj nvoUhsj krg U hkjrhg Oij kdlshg hUg shg jpwdgd 96 - 95 vh hc 15 jdv lhi jh 15 lvnhn lhi hughl U jwvdp ;vnT hdk clhk rhfg jlndn koUhin fUn. clhk efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhka'hi Hchn hughl an jivhk - hdvkh - lndv;g hlUv nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghldT clhk efj nvoUhsj krg U hkjrhg Oij kdlshg hUg shg jpwdgd 96 - 95 vh hc 15 jdv lhi jh 15 lvnhn lhi hughl U jwvdp ;vnT hdk clhk rhfg jlndn koUhin fUn.

تصویر خبر
زمان-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-آزاد-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: