پنجشنبه 10 تیر 1395 ساعت 08:04

در پی تحویل بیمار فوت شده با شکم باز به غسالخانه اراک ، کادر درمانی مجبور شدند در غسالخانه شکم متوفی را بخیه کنند .

nv Pd jpUdg fdlhv tUj ani fh a;l fhc fi yshgohki hvh; T ;hnv nvlhkd lOfUv ankn nv yshgohki a;l ljUtd vh fodi ;kkn . hjthrd fsdhv uOdf nv yshgohki nv Pd jpUdg fdlhv tUj ani fh a;l fhc fi yshgohki hvh; T ;hnv nvlhkd lOfUv ankn nv yshgohki a;l ljUtd vh fodi ;kkn .

تصویر خبر
اتفاقی-بسیار-عجیب-در-غسالخانه
عبارات مرتبط با اتفاقی بسیار عجیب در غسالخانه