چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 21:09

هلو منبع غنی از ویتامین ‌A است که به سلامت بینایی بسیار کمک می‌کند و همچنین دارای ویتامین‌های K، Eو C است.

igU lkfu ykd hc Udjhldk ‌A hsj ;i fi sghlj fdkhdd fsdhv ;l; ld‌;kn U ilIkdk nhvhd Udjhldk‌ihd KT EU C hsj. igUT d; ldhk‌ Uuni‌ ;hlg hsj‌ igU lkfu ykd hc Udjhldk ‌A hsj ;i fi sghlj fdkhdd fsdhv ;l; ld‌;kn U ilIkdk nhvhd Udjhldk‌ihd KT EU C hsj.

تصویر خبر
هلو--یک-میان--وعده--کامل-است-
برچسب های مرتبط: