یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 12:52

به یک فروشنده آقا در فروشگاه خانه عطر دامون در کیش نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه خانه عطر دامون در کیش اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni Hrh nv tvUa'hi ohki uxv nhlUk nv ;da kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki uxv nhlUk nv ;da hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki uxv nhlUk nv ;da fi d; tvUakni Hrh nv tvUa'hi ohki uxv nhlUk nv ;da kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki uxv nhlUk nv ;da hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-خانه-عطر-دامون-در-کیش