چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 21:21

متخصص ارشد این مطالعه از دانشگاه «بوردو»ی فرانسه گفت: برای افرادی که باید از این داروها مصرف کنند ضروری است تا پزشکان به هنگام تجویز، فوائد و خطرات آنها را کاملا در نظر داشته باشند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ljoww hvan hdk lxhgui hc nhka'hi KfUvnULd tvhksi 'tj: fvhd htvhnd ;i fhdn hc hdk nhvUih lwvt ;kkn qvUvd hsj jh Pca;hk fi ik'hl jOUdcT tUhmn U oxvhj Hkih vh ;hlgh nv kzv nhaji fhakn. oxv hfjgh fi Hgchdlv fh lwvt nhvUihd Hvhl‌foa ljoww hvan hdk lxhgui hc nhka'hi KfUvnULd tvhksi 'tj: fvhd htvhnd ;i fhdn hc hdk nhvUih lwvt ;kkn qvUvd hsj jh Pca;hk fi ik'hl jOUdcT tUhmn U oxvhj Hkih vh ;hlgh nv kzv nhaji fhakn.

تصویر خبر
خطر-ابتلا-به-آلزایمر-با-مصرف-داروهای-آرام-بخش
برچسب های مرتبط: