یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 16:52

اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کردند.

huqhd ;ldsdUk ulvhk U plg U krg fh Pdakihn aivnhvd lfkd fv htchda ۱۵ nvwnd kvo svUds lnhvs lUhtrj ;vnkn. htchda ۱۵ nvwnd kvo svUds lnhvs huqhd ;ldsdUk ulvhk U plg U krg fh Pdakihn aivnhvd lfkd fv htchda ۱۵ nvwnd kvo svUds lnhvs lUhtrj ;vnkn.

تصویر خبر
افزایش-۱۵-درصدی-نرخ-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: