یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 18:16

اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کردند.

huqhd ;ldsdUk ulvhk U plg U krg fh Pdakihn aivnhvd lfkd fv htchda ۱۵ nvwnd kvo svUds lnhvs lUhtrj ;vnkn. kvo svUds lnhvs ۱۵ nvwn htchda dhtj huqhd ;ldsdUk ulvhk U plg U krg fh Pdakihn aivnhvd lfkd fv htchda ۱۵ nvwnd kvo svUds lnhvs lUhtrj ;vnkn.

تصویر خبر
نرخ-سرویس-مدارس-۱۵-درصد-افزایش-یافت
برچسب های مرتبط: