چهارشنبه 16 تیر 1395 ساعت 10:57

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: زمان ثبت درخواست نقل و انتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-95، از 15 تیرماه آغاز شده و تا 15 مردادماه ادامه خواهد داشت که زمان مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g hlUv nhkaOUdd nhka'hi Hchn 'tj: clhk efj nvoUhsj krg U hkjrhg Oij kdlshg hUg shg jpwdgd 96-95T hc 15 jdvlhi Hyhc ani U jh 15 lvnhnlhi hnhli oUhin nhaj ;i clhk lb;Uv rhfg jlndn koUhin fUn. Hyhc efj nvoUhsj krg U hkjrhghj U lilhkd nhka'hi Hchn lndv;g hlUv nhkaOUdd nhka'hi Hchn 'tj: clhk efj nvoUhsj krg U hkjrhg Oij kdlshg hUg shg jpwdgd 96-95T hc 15 jdvlhi Hyhc ani U jh 15 lvnhnlhi hnhli oUhin nhaj ;i clhk lb;Uv rhfg jlndn koUhin fUn.

تصویر خبر
آغاز-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقالات-و-مهمانی-دانشگاه-آزاد
برچسب های مرتبط: