یکشنبه 20 تیر 1395 ساعت 09:25

به منشی خانم جهت کار در مطب زنان در شیفت عصر در شهر کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام منشی جهت مطب زنان در شهرکرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lkad ohkl Oij ;hv nv lxf ckhk nv adtj uwv nv aiv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl lkad Oij lxf ckhk nv aiv;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad Oij lxf ckhk nv aiv;vO fi lkad ohkl Oij ;hv nv lxf ckhk nv adtj uwv nv aiv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl lkad Oij lxf ckhk nv aiv;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-جهت-مطب-زنان-در-شهرکرج
برچسب های مرتبط: