دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 09:12

به نیرو جهت مونتاژ و بسته بندی قطعات خودرو در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام نیرو جهت مونتاژ و بسته بندی قطعات خودرو اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi kdvU Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU fi kdvU Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-مونتاژ-و-بسته-بندی-قطعات-خودرو
برچسب های مرتبط: