چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 11:50

بندرعباس- ایرنا - مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: سه ایستگاه پلیس در شهرک های مهر آوران و پیامبر اعظم (ص) در بندرعباس ساخته می شود.

fknvufhs- hdvkh - lndv ls;k U shojlhk hnhvi ;g vhi U aivshcd ivlc'hk 'tj: si hdsj'hi Pgds nv aiv; ihd liv HUvhk U Pdhlfv huzl (w) nv fknvufhs shoji ld aUn. shoj si hdsj'hi Pgds nv shdj ihd ls;k liv fknvufhs fknvufhs- hdvkh - lndv ls;k U shojlhk hnhvi ;g vhi U aivshcd ivlc'hk 'tj: si hdsj'hi Pgds nv aiv; ihd liv HUvhk U Pdhlfv huzl (w) nv fknvufhs shoji ld aUn.

تصویر خبر
ساخت-سه-ایستگاه-پلیس-در-سایت-های-مسکن-مهر-بندرعباس
برچسب های مرتبط: