شنبه 26 تیر 1395 ساعت 07:27

در غسالخانه ها و قبرستانها اتفاقاتی عجیب می افتد که خیلی از ماها از آن بی خبریم.

nv yshgohki ih U rfvsjhkih hjthrhjd uOdf ld htjn ;i odgd hc lhih hc Hk fd ofvdl. Urjd kdli af si ldj hc ;khv rfUv sv fvHUvnkn nv yshgohki ih U rfvsjhkih hjthrhjd uOdf ld htjn ;i odgd hc lhih hc Hk fd ofvdl.

تصویر خبر
وقتی-نیمه-شب-سه-میت-از-کنار-قبور-سر-برآوردند
عبارات مرتبط با وقتی نیمه شب سه میت از کنار قبور سر برآوردند