سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 13:04

کرمان - ایرنا - استاندار کرمان گفت: مدیران برای رفع موانع تولید و برداشتن مشکلات از سر راه تولیدکنندگان راهکار پیدا کنند.

;vlhk - hdvkh - hsjhknhv ;vlhk 'tj: lndvhk fvhd vtu lUhku jUgdn U fvnhajk la;ghj hc sv vhi jUgdn;kkn'hk vhi;hv Pdnh ;kkn. hsjhknhv ;vlhk: lndvhk fvhd vtu lUhku jUgdn vhi;hv Pdnh ;kkn ;vlhk - hdvkh - hsjhknhv ;vlhk 'tj: lndvhk fvhd vtu lUhku jUgdn U fvnhajk la;ghj hc sv vhi jUgdn;kkn'hk vhi;hv Pdnh ;kkn.

تصویر خبر
استاندار-کرمان--مدیران-برای-رفع-موانع-تولید-راهکار-پیدا-کنند
برچسب های مرتبط: