پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 08:39

تهران-ایرنا-جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با تشریح جزئیات نحوه استفاده از تسهیلات اقساطی طرح جریمه مشمولان غایب،گفت:ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب بر اساس مصوبه مجلس از اول خرداد تا 15 تیرماه 95 شروع که با توجه به استقبال مراجعین تا 15 مردادماه تمدید شد.

jivhk-hdvkh-Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh fh javdp Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdfT'tj:efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf fv hshs lwUfi lOgs hc hUg ovnhn jh 15 jdvlhi 95 avUu ;i fh jUOi fi hsjrfhg lvhOudk jh 15 lvnhnlhi jlndn an. Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdf jivhk-hdvkh-Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh fh javdp Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdfT'tj:efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf fv hshs lwUfi lOgs hc hUg ovnhn jh 15 jdvlhi 95 avUu ;i fh jUOi fi hsjrfhg lvhOudk jh 15 lvnhnlhi jlndn an.

تصویر خبر
جزئیات-نحوه-استفاده-از-تسهیلات-اقساطی-طرح-جریمه-مشمولان-غایب
برچسب های مرتبط: