پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 11:21

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با تشریح جزئیات نحوه استفاده از تسهیلات اقساطی طرح جریمه مشمولان غایب،گفت:ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب بر اساس مصوبه مجلس از اول خرداد تا 15 تیرماه 95 شروع که با توجه به استقبال مراجعین تا 15 مردادماه تمدید شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh fh javdp Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdfT'tj:efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf fv hshs lwUfi lOgs hc hUg ovnhn jh 15 jdvlhi 95 avUu ;i fh jUOi fi hsjrfhg lvhOudk jh 15 lvnhnlhi jlndn an. Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdf Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh fh javdp Ocmdhj kpUi hsjthni hc jsidghj hrshxd xvp Ovdli lalUghk yhdfT'tj:efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf fv hshs lwUfi lOgs hc hUg ovnhn jh 15 jdvlhi 95 avUu ;i fh jUOi fi hsjrfhg lvhOudk jh 15 lvnhnlhi jlndn an.

تصویر خبر
جزئیات-نحوه-استفاده-از-تسهیلات-اقساطی-طرح-جریمه-مشمولان-غایب
برچسب های مرتبط: