یکشنبه 3 مرداد 1395 ساعت 04:51

تنها ۱۳ درصد از کل مشمولان غایب در کشور پس از واریز پول موفق به دریافت کارت پایان خدمت شده اند و بیش از ۸۷ درصد مشمولان غایب از این طرح استفاده نکرده اند.

jkih ۱۳ nvwn hc ;g lalUghk yhdf nv ;aUv Ps hc Uhvdc PUg lUtr fi nvdhtj ;hvj Phdhk onlj ani hkn U fda hc ۸۷ nvwn lalUghk yhdf hc hdk xvp hsjthni k;vni hkn. xvp Ovdli lalUghk yhdf a;sj oUvni hsj? jkih ۱۳ nvwn hc ;g lalUghk yhdf nv ;aUv Ps hc Uhvdc PUg lUtr fi nvdhtj ;hvj Phdhk onlj ani hkn U fda hc ۸۷ nvwn lalUghk yhdf hc hdk xvp hsjthni k;vni hkn.

تصویر خبر
طرح-جریمه-مشمولان-غایب-شکست-خورده-است-