دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 11:44

"درس بخوان تا مثل من بیکار نشوی"، توصیه اکثر پدرها به کودکان دهه شصت و هفتادی بوده، اما این روزها که پای درددل کودکان آن روز و فارغ التحصیلان امروز می نشینی، از بیکاری می نالند و می گویند:" امروز پدرها به فرزندشان باید بگویند درس بخوان تا بیکار شوی."

"nvs foUhk jh leg lk fd;hv kaUd"T jUwdi h;ev Pnvih fi ;Un;hk nii awj U itjhnd fUniT hlh hdk vUcih ;i Phd nvnng ;Un;hk Hk vUc U thvy hgjpwdghk hlvUc ld kadkdT hc fd;hvd ld khgkn U ld 'Udkn:" hlvUc Pnvih fi tvcknahk fhdn f'Udkn nvs foUhk jh fd;hv aUd." nvs foUhk jh fd;hv aUd "nvs foUhk jh leg lk fd;hv kaUd"T jUwdi h;ev Pnvih fi ;Un;hk nii awj U itjhnd fUniT hlh hdk vUcih ;i Phd nvnng ;Un;hk Hk vUc U thvy hgjpwdghk hlvUc ld kadkdT hc fd;hvd ld khgkn U ld 'Udkn:" hlvUc Pnvih fi tvcknahk fhdn f'Udkn nvs foUhk jh fd;hv aUd."

تصویر خبر
درس-بخوان-تا-بیکار-شوی
عبارات مرتبط با درس بخوان تا بیکار شوی
برچسب های مرتبط: