چهارشنبه 6 مرداد 1395 ساعت 08:58

به نیروی آقا جهت مونتاژ و بسته بندی قطعات خودرو در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیروی آقا جهت مونتاژ و بسته بندی قطعات خودرو اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi kdvUd Hrh Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd Hrh Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd Hrh Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU fi kdvUd Hrh Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd Hrh Oij lUkjhC U fsji fknd rxuhj oUnvU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-آقا-جهت-مونتاژ-و-بسته-بندی-قطعات-خودرو
برچسب های مرتبط: