دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 12:58

به راننده تاکسی و آژانس آقا و خانم جهت سرویس مدارس در شهر یزد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام راننده جهت سرویس مدارس در یزد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi vhkkni jh;sd U HChks Hrh U ohkl Oij svUds lnhvs nv aiv dcn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv dcn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv dcn fi vhkkni jh;sd U HChks Hrh U ohkl Oij svUds lnhvs nv aiv dcn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs nv dcn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-جهت-سرویس-مدارس-در-یزد
برچسب های مرتبط: