تصویر خبر
بهره-مندی-سربازان-فراری-از-طرح-مشمولان-غایب